ODSZKODOWANIA NA TERENIE POLSKI

Uległeś wypadkowi? Należy Ci się odszkodowanie i masz problem z jego wyegzekwowaniem?
Pomożemy Ci odzyskać należne odszkodowanie!

Obrażenia ciała

Doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku? Możesz ubiegać się o odszkodowanie adekwatne do uszczerbku na Twoim zdrowiu.
Odszkodowanie należy się, jeśli obrażenia ciała powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku na gospodarstwie rolnym, potknięcia, poślizgnięcia lub błędu medycznego. O odszkodowanie za obrażenia ciała możemy ubiegać się nawet do 20 lat wstecz.
Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia. Pomożemy Ci spełnić wszystkie wymagane formalności, aby ubiegać się o należne odszkodowanie.
Napisz do nas lub zadzwoń, a nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Wypadek śmiertelny

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się w różnych okolicznościach – wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, błędu medycznego lub innego, nieszczęśliwego zdarzenia. Niezależnie od przyczyn, nagła, przedwczesna śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedia, która wywołuje negatywne konsekwencje zdrowotne, jak również materialne. Pomagamy bliskim zmarłego w otrzymaniu należnego im odszkodowania.
Zgłoś się do nas i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia najlepszych doradców. Odszkodowanie możesz uzyskać nawet do 20 lat wstecz. Pomagamy również odzyskać pieniądze z OFE. Napisz lub zadzwoń, a nasz doradca pomoże Ci w uzyskaniu odszkodowania.

Szkoda na pojeździe

W ostatnim czasie przydarzył Ci się wypadek komunikacyjny, w którym uszkodzony został pojazd? Odzyskaj pieniądze. Odszkodowanie za szkodę na pojeździe należy się osobie, która miała wypadek w ciągu ostatnich 3 lat i zostało uszkodzone jej auto.
W ramach naszej oferty pomożemy Ci uzyskać dopłatę do już wypłaconego odszkodowania. Dodatkowo pomożemy uzyskać bezpłatny samochód zastępczy z OC sprawcy wypadku.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Osoba poszkodowana w wypadku na gospodarstwie rolnym może się ubiegać o zadośćuczynienie za krzywdę, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. O odszkodowanie mogą ubiegać się: właściciel gospodarstwa i osoby z jego gospodarstwa domowego, osoby pracujące na gospodarstwie oraz osoby trzecie, tam przebywające w chwili wypadku, którym nie z ich winy na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda. Pomożemy Ci przygotować niezbędną dokumentację oraz złożyć wniosek o odszkodowanie.
Napisz lub zadzwoń do nas, a nasz doradca wyjaśni jak działamy.

Wypadek przy pracy

Uległeś wypadkowi w miejscu pracy? Uzyskaj stosowne odszkodowanie za poniesione straty. W sytuacji wypadku przy pracy pracownik otrzymuje odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Pojawiają się jednak sytuacje, w których również pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, gdy wypadek miał miejsce z winy pracodawcy, np. nieprzestrzeganie zasad BHP. Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
W takich sytuacjach pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie za poniesione straty. Skontaktuj się z nami!

Potknięcia, poślizgnięcia

Jeśli miałeś wypadek np.: poślizgnięcie, potknięcie lub upadek na ulicy, chodniku, w supermarkecie czy innym miejscu – możesz ubiegać się o odszkodowanie.
Odszkodowanie należy się osobom, które w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia doznały urazu. Możesz ubiegać się o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, utraconych dochodów, zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu czy zniszczone rzeczy osobiste.
Przy tego typu sprawach niezwykle istotne jest udokumentowanie zaistniałego zdarzenia i potwierdzenie okoliczności. Jeśli zlecisz nam dochodzenie odszkodowania za obrażenia i straty, pomożemy Ci udokumentować miejsce zdarzenia, przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz doprowadzić sprawę do wypłaty odszkodowania przez odpowiedni podmiot odpowiedzialny za stan nawierzchni.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Błąd medyczny

Ucierpiałeś fizycznie i psychicznie w efekcie błędu lekarza? Ktoś z Twoich bliskich stracił życie wskutek zaniedbania w służbie zdrowia? Należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny!
Błąd medyczny to zdarzenie spowodowane niewłaściwym działaniem lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby z personelu medycznego. Bez względu czy wynikiem błędu są powikłania po operacji lub leczeniu, błędne rozpoznanie choroby, niewłaściwa opieka, zakażenie, zaniedbanie masz prawo do odszkodowania. Pomożemy Ci je wyegzekwować. Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz online, a na pewno się z Tobą skontaktujemy i udzielimy wstępnej porady.

Nasza oferta skierowana jest dla osób poszkodowanych w wypadkach, które miały miejsce na terenie Polski.
Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta. Doradzamy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
Kontakt
Napisz do nas...