Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polski Kredyt Eu – Mateusz Topolski z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Piekarska 74, 43-300 Bielsko – Biała, NIP 5472033742. Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.

1. Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Polski Kredyt Eu – Mateusz Topolski z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Piekarska 74, 43-300 Bielsko – Biała, NIP 5472033742,

Z Administratorem można się kontaktować:
● pisemnie, na adres: Polski Kredyt Eu – Mateusz Topolski, 43-300 Bielsko – Biała ul. Piekarska 74
● za pomocą poczty elektronicznej, na adres: polskikredyt.mt@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Administratora.

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, id, wiek, płeć, zachowania i zainteresowania użytkowników dostępne w systemie reklamowym Facebook i Google, język, lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), kraj, miejscowość, przeglądarka, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest w oferowanie klientom, partnerom i kontrahentom Administratora produktów finansowych oraz przeprowadzanie skutecznych kampanii marketingowych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być serwisy internetowe takie jak Facebook czy Google, w zakresie, w jakim Administrator korzysta z ich usług,

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych powyżej.

Ma Pan/Pani prawo do:
● żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
● żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
● żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
● wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
● wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
● przenoszenia swoich danych,
● cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą narzędzi i spersonalizowanych reklam udostępnianych przez Facebook, Inc., Google LLC oraz przez naszych partnerów handlowych.

Informujemy, że w oparciu o Pana/Pani dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować Pana/Pani dane osobowe na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych, a następnie będziemy kontaktować się z osobami, które z największym prawdopodobieństwem będą zainteresowane w przyszłości naszymi usługami poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz w sposób opisany punkt wcześniej.

Informacja o 'cookies’

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartphonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są przez Polskikredyteu.pl oraz Zaufani Partnerzy czyli np. podmioty współpracujące z Polskikredyteu.pl., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
● świadczenia usług,
● dostosowywania zawartości serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy:

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
● sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
● stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
● niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
● pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
● wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
● funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
● statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
● zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
● zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn,
● określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.,
● blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer,
Mozilla Firefox,
Chrome,
Opera.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
Kontakt
Napisz do nas...